разплаквам

разплаквам
гл. - просълзявам, насълзявам, разревавам
гл. - разчувствувам, трогвам, затрогвам, развълнувам, натъжавам, покъртвам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • разплаквам се — гл. плача, заплаквам, роня сълзи, протичат ми сълзи, насълзявам се, просълзявам се, ридая, заридавам, разридавам се, хълцам, разхълцвам се …   Български синонимен речник

  • заплаквам — гл. заридавам, плача, ридая, разридавам се, стена, рева, оплаквам, разплаквам се, надувам гайдата, роня сълзи, хълцам, разхълцвам се, приплаквам, проплаквам, просълзявам се, скърбя, тъжа, разтъжавам се, жаля, натъжавам се, проливам сълзи, заливам …   Български синонимен речник

  • заридавам — гл. заплаквам, плача, ридая, разридавам се, стена, рева, оплаквам, разплаквам се, надувам гайдата, роня сълзи, хълцам, разхълцвам се, приплаквам, проплаквам, просълзявам се, скърбя, тъжа, разтъжавам се, жаля, натъжавам се, проливам сълзи, заливам …   Български синонимен речник

  • затрогвам — гл. трогвам, разчувствувам, вълнувам, развълнувам, покъртвам, разплаквам, нажалявам, умилявам, просълзявам, разтъжавам гл. умилостивявам, разнежвам …   Български синонимен речник

  • избива ме на плач — словосъч. плаче ми се, просълзявам се, тъжно ми е, домъчнява ми, мъчно ми е, жално ми е, става ми мъчно, дожалява ми, разплаквам се, иде ми до плач, очите ми се наливат, натъжавам се, разтъжавам се …   Български синонимен речник

  • изохквам — гл. охкам, стена, простенвам, ридая, заплаквам, проплаквам, разплаквам се, заридавам, извайквам …   Български синонимен речник

  • надувам гайдата — словосъч. плача, рева, заревавам, заплаквам, разревавам се, разплаквам се, цивря се, разциврям се …   Български синонимен речник

  • насълзявам — гл. разплаквам, просълзявам гл. натъжавам, разтъжавам, разчувствувам, трогвам, затрогвам …   Български синонимен речник

  • натъжавам — гл. огорчавам, наскърбявам, оскърбявам, причинявам мъка гл. разплаквам, насълзявам, разтъжавам, просълзявам гл. опечалявам, причинявам страдание, озлочестявам …   Български синонимен речник

  • натъжавам се — гл. домъчнява ми, става ми мъчно, става ми тъжно, дожалява ми, мъчно ми е, огорчен съм, наскърбен съм гл. разплаквам се, насълзявам се, просълзявам се, плаче ми се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”